Bestuurdersaansprakelijkheid bij aankoop pand, zonder dat de financiering rond is