Is de letterlijke contracttekst in commerciële contracten maatgevend