Kun je een distributieovereenkomst voor onbepaalde duur beëindigen Ook als geen opzeggingsmogelijkheid in het contract staat